یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

آیا قبل و بعد از عمل جراحی زانو نیاز به استفاده از دارو وجود دارد؟

عمل جراحی ارتوپدی من جمله عمل جراحی تعویض مفصل زانو و سایر مفاصل و اصطلاحا آرتروپلاستی در اغلب کتاب ها و مقالات ارتوپدی تایید شده است و در عمل های جراحی خصوصا عمل های جراحی تعویض مفصل یا آرتروپلاستی زانو

آیا قبل و بعد از عمل جراحی زانو نیاز به استفاده از دارو وجود دارد؟

پاسخ این سوال مثبت است. برای مثال استفاده از یک دوز آنتی بیوتیک

از گروه سفالوسپورين ها (Cephalosporins) و معمولا به صورت آمپول كفلين (Keflin) یا سفازولين (Cefazolin) قبل از شروع اغلب عمل جراحی ارتوپدی من جمله عمل جراحی تعویض مفصل زانو و سایر مفاصل و اصطلاحا آرتروپلاستی در اغلب کتاب ها و مقالات ارتوپدی تایید شده است و لازم است و ثابت شده است که استفاده از آنتی بیوتیک پروفلاکتیک قبل از شروع عمل جراحی و تا 24 ساعت بعد از پایان عمل جراحی در کاهش شیوع و بروز عفونت در عمل های جراحی خصوصا عمل های جراحی تعویض مفصل یا آرتروپلاستی زانو و هیپ و سایر مفاصل موثر بوده است.