یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

کاربردهای شاک ویو تراپی کدامند؟

شاک ویو غالبا در فیزیوتراپی درمان زانو درد و درد شانه ناشی از شانه منجمد یا شانه یخ زده به کار میرود

کاربردهای شاک ویو تراپی کدامند؟

در فیزیوتراپی غالبا شاک ویو تراپی برای درمان اختلالات

مزمن تاندون ها و عضلات و تسکین درد گردن و کمر و درمان درد ناشی از نقاط ماشه ای یا تريگر پوينت (Trigger point) به کار برده می شود.

یکی از موارد مهم کاربرد شاک ویو تراپی در خار پاشنه است و این روش درمانی نوآورانه موجب تغییرات بافتی در محل پاتولوژی در نیام کف پایی در محل اتصال به خار پاشنه میشود و علاوه بر تسکین درد موجب بهبود کامل دامنه حرکتی و کیفیت زندگی بیمار در دراز مدت میشود.

همچنین در مورد تاندونیت های منجر به درد در شانه اپي كنديليت (Epicondylitis) در آرنج که اصطلاحا

تنیس البو (Tennis elbow) و گلف البوGolf elbow گفته میشود کاربرد دارد .

همچنین شاک ویو کاربرد در مانی در زانو درد جهت کنترل التهاب تاندون کشکک زانو یا تاندون پاتلا یا پتلا (Patella) دارد و در فیزیوتراپی درمان زانو درد و درد شانه ناشی از شانه منجمد یا شانه یخ زده (Frozen shoulder) به کار میرود .

شاک ویو تراپی باتوجه به تاثیر در التیام بافت ها و بازسازی در بافت نرم در پزشکی ورزشی (Sport medicine) کاربرد بسیار دارد و طول دوران بهبود یا نقاهت ناشی از آسیب دیدگی های ورزشی با بهره گیری از فیزیوتراپی خصوصا استفاده از شاک ویو تراپی و لیزر تراپی کوتاه تر میشود و ورزشکار میتواند سریع تر به ورزش خود بازگردد.