یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

مزایای روش جراحی آرتروسکوپیک بر روش جراحی باز چیست؟

مزایای روش جراحی آرتروسکوپیک بر روش جراحی باز چیست؟ و مزایای عمل جراحی آرتروسکوپی چیست

مزایای روش جراحی آرتروسکوپیک بر روش جراحی باز چیست؟

در جراحی آرتروسکوپیک معمولا زمان بستری ماندن بیمار...

 

در بیمارستان، خونریزی حین عمل جراحی و خشکی و درد و ورم مفصل بعد از جراحی کمتر و کوتاهتر است.