یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

باکتری های موجود در سطح پوست کدامند؟

آلودگی دست و احتمال بروز عفونت بعد از عمل های جراحی تعویض مفصل و یا آرتروپلاستی را افزایش میدهد

باکتری های موجود در سطح پوست کدامند؟

اورگانیسم ها و یا باکتری های موجود در سطح پوست کدامند

 اورگانیسم ها و باکتری ها و یا به اصطلاح میکروب های موجود در سطح پوست افراد به دو دسته کلی طبقه بندی می شوند که موسوم به Transient و Indigenous هستند و با عمل شستشو و یا به اصطلاح پرپ یا اسکراب دستان فرد عملا این باکتری های دسته ی Transient هستند که تعدادشان کاهش می یابد و آلودگی دست و احتمال بروز عفونت بعد از عمل های جراحی تعویض مفصل و یا آرتروپلاستی و سایر عمل های جراحی کاهش می یابد و گروه باکتری های Indigenous عملا در خلل و فرج و غدد موجود در پوست من جمله غدد سباسه (Sebaceous glands) و داکت های پوست (Ducts) همیشه حاضر هستند و امکان ریشه کن کردن آن ها وجود ندارد.