یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

بررسی علل رایج درد سیاتیک چیست ؟

بررسی علل رایج درد سیاتیک که می تواند علت ایجاد درد سیاتیک در اندام تحتانی باشد و توسط تزریق ژل به کمر و تزریق ژل به دیسک کمر سیاتیک قابل درمان است

بررسی علل رایج درد سیاتیک چیست ؟

اولین علت هرني يا فتق ديسك لومبار یا ناحیه کمری (Lumbar herniated disc) است

که می تواند علت ایجاد درد سیاتیک در اندام تحتانی باشد.

دیسک ها بالشتک (Cushion) هایی هستند که در بین مهره ها قرار گرفته اند و باعث انعطاف پذیری ستون فقرات و کمک به انجام حرکاتی که فرد در ستون فقرات انجام می دهد ، می کنند. برای درک بهتر بیماری و فتق بین مهره ای لازم است قدری راجع به ساختمان یا آناتومی دیسک بدانیم. دیسک بین مهره ای از دو قسمت اصلی آنولوس فيبروزوس (Annulus fibrosis) و نوكلئوس پالپوزوس (Nucleus pulposus) تشکیل شده است و قسمت آنولوس در ناحیه محیطی قرار گرفته است و بافت فیبری و محکمی دارد و قسمت نوکلئوس در ناحیه میانی قرار گرفته و توسط آنولوس احاطه شده و قسمت نرم و تقریبا با قوام سفیده تخم مرغی دیسک را تشکیل می دهد.

زمانی که آنولوس دچار پارگی شود و نوکلئوس از بین الیاف آنولوس به سمت بیرون زدگی پیدا کند و اثر فشاری روی عصب سیاتیک وارد کند ، این علت ایجاد درد سیاتیک ناشی از فتق یا هرنی دیسک کمر محسوب می شود و همین اتفاق ممکن است در دیسک های بین مهره ای پشتی و دیسک های بین مهره ای گردنی نیز اتفاق بیفتد و البته علائم آن با علائم درد سیاتیک فرق می کند.