یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

آشنایی با شرکت های پیشتاز در آرتروسکوپی

آشنایی با شرکت های پیشتاز در آرتروسکوپی و یک سری از شرکت ها در ارتوپدی نسبت به سایر شرکت ها پیشتاز محسوب می شوند

آشنایی با شرکت های پیشتاز در آرتروسکوپی

یک سری از شرکت ها در ارتوپدی نسبت به سایر شرکت ها پیشتاز محسوب می شوند...

و اکثر تکنیک های جدید با کمک جراحان و محققینی که با این شرکت ها همکاری نزدیک دارند ابداع و به سایر جراحان عرضه می شود.

به عنوان مثال در جراحی های آرتروسکوپیک یکی از شرکت های پیشتاز شرکت Arthrex است و نام شرکتی دیگر Linvatec است.

در زمینه آرتروپلاستی یا تعویض مفصل شرکت ها و برند های مطرح و پیشتاز عبارتند از Zimmer ، Stryker ، Aesculap ، Depoi و تعداد دیگری از شرکت ها.