یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

تشخیص درد پاشنه به وسیله رادیوگرافی

تشخیص درد پاشنه به وسیله رادیوگرافی

تشخیص درد پاشنه به وسیله رادیوگرافی

از لحاظ تصویربرداری اغلب موارد برای رد کردن و کنار گداشتن سایر علل درد پاشنه به غیر از فاشئیت پلانتار می باشد.

در رادیوگرافی ممکن است خار پاشنه دیده شود و یا اینکه بعد از گذشت دو تا سه هفته از شروع علائم در شکستگی استرس در رادیوگرافی دیده می شود و یا اگر احیانا علت درد تومور استخوان پاشنه و یا عفونت باشد رادیوگرافی بعضا کمک کننده است. سه روش تصویربرداری کمک کننده MRI (magnetic resonance imaging) و اسکن استخوان (Bone scan) یا اسکن هسته ای (scintigraphy) و اولترا سونوگرافی (Ultra sonography) هستند و در صورت وجود سابقه تروما و ضربه و احتمالا شکستگی و دررفتگی های پاشنه و کف پا علاوه بر رادیوگرافی استفاده از سی تی اسکن برای بررسی مفاصل اطراف پاشنه و احیانا بروز آرتروز در این مفاصل مفید است. از اسکن استخوان به ندرت در موارد درد پاشنه استفاده می شود و MRI به خوبی التهاب نیام کف پایی و شکستگی استرس را نشان می دهد و همچنین ضایعات فضاگیر و تومور ها را به غیر از داخل استخوان در نسج نرم اطراف استخوان را MRI به خوبی نشان می دهد و ممکن است کمک در تشخیص موارد سخت تشخیصی داشته باشد.

در مواردی که درد پاشنه و فاشئیت پلانتار به درمان های معمول مقاوم است باید به فکر بیماری های روماتیسمی مثل اسپوندیلیت آنکلوزان و سندروم رایتر و همچنین بیماری بهجت (Behcet syndrome) و یا سوریازیس (Psoriasis) بود.