یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

تشخیص پوکی استخوان چگونه انجام می شود؟

برای تشخیص پوکی استخوان و یا شکستگی های هیپ معمولا از سنجش تراکم استخوان که توسط دکتر ارتوپدی یا جراح ارتوپدی تجویز میشود استفاده میکنند

تشخیص پوکی استخوان چگونه انجام می شود؟

برای تشخیص پوکی استخوان و یا استئوپوروزیس معمولا از سنجش تراکم استخوان یا BMD (bone mineral densitometry) یا دانسیتومتری استفاده می شود

و شایع ترین و یکی از معتبر ترین روش های اندازه گیری سنجش تراکم استخوان استفاده از دستگاه و تکنیک دگزا (DXA) است. اخیرا توجه خاصی به شکستگی ستون فقرات شده و مواردی که فردی دچار شکستگی مهره ها و یا ستون فقرات شود ، حتی در صورتی که سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری طبیعی داشته باشد ، ملاکی برای تشخیص فرجیلیتی فرکچر بوده و توصیه به درمان می شود. شکستگی های پروکسیمال هومروس شامل شکستگی های گردن فمور (Femoral Neck Fx) و اینترتروکانتریک (Intertrochantric Fx) می شود که اصطلاحا مجموع این شکستگی ها ، شکستگی های هیپ (Hip Fx) نیز نامیده می شوند.