یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

عوامل موثر در تعداد پلاکت ها در خون

عوامل موثر در تعداد پلاکت ها در خون و عمل جراحی تعویض مفصل زانو توسط دکتر ارتوپد قابل انجام است

عوامل موثر در تعداد پلاکت ها در خون

تعداد پلاکت های خون محیطی در طول شبانه روز دارای نوساناتی است...

به طوریکه تعداد انها در طول روز زیاد و در شب کاهش می یابد و این روند احتمالا به میزان کار و استراحت بستگی دارد و پس از کار سنگین بدنی و ورزش شدید و قدرتی تعداد پلاکت ها در خون انسان 3 تا 5 برابر بیشتر میشود و یک سر از داروها مثل قرص های پیشگیری کننده از بارداری (Contraceptive pills) باعث بالا رفتن تعداد پلاکت ها میشود.

در دوره عادت ماهانه خانم ها (Menstrual period) و در شرایط استفاده از داروی استامینوفن (Acetaminophen) تعداد پلاکت های خون کمی کاهش می یابد.

شمارش تعداد پلاکت کمتر از 100 هزار در هر میلی لیتر در خون ترومبوسيتوپني (Thrombocytopenia) نامیده میشود .

در شرایط ترومبوسيتوپني تمایل به خون ریزی به ویژه از رگ ها و یا عرقو خونی کوچک وجود دارد و این امر باعث خون ریزی غیر طبیعی در پوست و سایر قسمت های بدن میگردد.

ترومبوسيتوپني علل متعددی دارد و میتواند مادر زادی باشد و یا به علت تولید کم یا ناقص پلاکت در مغز استخوان و یا در برخی از موارد علت آن ناشناخته و یا به اصطلاح ايديوپاتيك (Idiopathic) است.

شدت ترومبوسيتوپني (Thrombocytopenia) فرق میکند و در موارد سیتوپنی با شمارش پلاکت بین 50 تا 100 هزار خون ریزی به دنبال ترومای شدید و یا استرس ها رخ میدهد و در صورت شمارش پلاکت کمتر از 50 هزار یا ترومبوسيتوپني شدید خون ریزی بعد از اعمال جراحی محتمل است و در صورتی که شمارش پلاکت های خون کمتر از 20 هزار در هر میلی لیتر باشد احتمال خون ریزی خود به خودی و بدون جراح و تروما من جمله خون ریزی های داخل مغز یا جمجمه و سایر خون ریزی خوای داخلی وجود دارد که میتواند بسیار خطرناک باشد.

جزو سایر علل کمبود پلاکت خون یا ترومبوسيتوپني میتوان به بزرگ شدن طحال یا اسپلنومگالی (Splenomegaly) که باعث افزایش احتباس پلاکتی میشود اشاره کرد و سرطان خون یا لوسمی و افزایش تخریب پلاکت در انعقاد منتشر خون د داخل رگ ها و شیمی درمانی بعد از سرطان و نارسایی مغز استخوان جزو سایر علل کاهش تعداد پلاکت ها میباشد و در موارد کاهش شدید پلاکت در خون ممکن است نیاز به تزریق پلاکت به عنوان یک فراورده خونی باشد. برای مثال در بیمارانی که تحت عمل جراحی زانو قرار میگیرند اگر تعداد پلاکت کمتر از 20 هزار باشد نیاز به تزریق پلاکت به طور پیش گیرانه وجود دارد.

در موارد کمبود پلاکت و ترومبوسيتوپني ناشی از بزرگ شدن طحال (اسپلنومگالي) ممکن است که نیاز به خارج کردن این عضو از بدن یا به اصطلاح اسپلنكتومي (Splenectomy) باشد و جزو علل افزایش تخریب محیطی پلاکت ها میتوان به مکانیسم های ايمونولوژيك (Immunologic) و غیر ايمونولوژيك اشاره کرد و در موارد ايمونولوژيك ممکن است که آنتی بادی (Antibody) هایی به طور انحصاری در خون بر علیه پلاکت ها تشکیل شود و یا اینکه به صورت عارضه ثانوی به یک بیماری خود ایمن دیگر مثل لوپوس (Lupus disease) عارضه ترومبوسيتوپني بروز کند.