یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

عامل رشد فیبروبلاست

در پی آر پی زانو علاوه بر این سه عامل رشد توضیح داده شده است توسط دکتر ارتوپد و متخصص ارتوپدی قابل تجویز است

عامل رشد فیبروبلاست

عامل رشد فیبروبلاست یا FGF توسط پلاکت ها ، ماکروفاژ ها ، سلول های مزانشیمی

 

 

کندروسیت ها یا سلول های غضروفی و استئوبلاست ها یا سلول های استخوان ساز تولید می شود و عملکرد آن تحریک رشد و تمایز سلول های غضروفی و استخوانی ، تحریک تکثیر سلول های استخوان ساز یا استئوبلاست ، تکثیر دهنده سلول های مزانشیمی ، غضروفی و استخوانی و رگ زایی اولیه و ساخت مجدد عروق است.

در پی آر پی علاوه بر این سه عامل رشد توضیح داده شده ، سه عامل دیگر نیز عمل می کنند که عبارتند از عامل رشد اپیدرمی EPG ، عامل رشد اندوتليال عروق یا VEGF و عامل رشد بافت همبند (Connectitive tissue growth factor) یا CTGF .