یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

شکستگی های اطراف زانو

یکی از شکستگی های مهم زانو و اطراف زانو شکستگی پلاتو و یا به اصطلاح پلتو تیبیا می باشد.معمولا پزشک جراح ارتوپد و پارگی منیسک

شکستگی های اطراف زانو

یکی از شکستگی های مهم زانو و شکستگی های اطراف زانو و شکستگی پلتو و یا به اصطلاح پلاتو تیبیا (Tibial Plateau Fracture) می باشد.

شکستگی پلتو عبارتست از شکستگی قسمت پروکسیمال یا بالای استخوان درشت نی یا تیبیا. این شکستگی ها ممکن است در اثر ترومای با انرژی و شدت کم و یا در اثر تروما یا حادثه با شدت و انرژی بالا مثل تصادفات با وسایل نقلیه با سرعت بالا باشد. شکستگی های ساده را ناشی از تروما با سرعت پایین یا انرژی کم (Low Energy=Low Velocity Fracture) می نامند. شکستگی ناشی از تراما یا حوادث با سرعت بالا (High Energy=High Velocity Fracture) معمولا عوارض بیشتر و خردشدگی و آسیب های نسج نرم و عروقی بیشتری دارد.

معمولا پزشک جراح ارتوپد با نگاه کردن و رویت رادیوگرافی و تصویر شکستگی و میزان خردشدگی (Comminuition) و نوع جابجایی و حتی شکل خط شکستگی که به اصطلاح پترن شکستگی (Fracture Pattern) گفته می شود می تواند تا حدودی پی به مکانیسم تراما و شدت تراما و High Energy یا Low Energy بودن آن ببرد و در شکستگی پلاتو نیز میزان خردشدگی شکستگی علامت پر انرژی بودن و احتمال بیشتر بروز عوارض شکستگی و آسیب های نسج نرم (Soft Tissue Injury) همراه من جمله آسیب به منیسک و یا پارگی مینیسک و رباط ها و آسیب عروقی (Vascular Injury) خصوصا آسیب به عروق شریانی (Arterial Complication) در ناحیه خلف زانو یا پشت زانو که به اصطلاح پوپلیته گفته می شود می باشد. عارضه ی عروقی یکی از خطرناک ترین و اورژانس (Emergency) ترین عارضه های شکستگی ها و دررفتگی های مفاصل و خصوصا شکستگی پلتو و شکستگی و دررفتگی های مفصل زانو (Knee Fracture Dislocation) است و معمولا فرصت مناسب برای تشخیص و درمان عارضه ی شریانی حدود شش ساعت است که این زمان را زمان طلایی (Golden Time) می گویند و اگر دیر اقدام شود ممکن است منجر به قطع عضو در اندام و یا به اصطلاح آمپوتاسیون یا آمپوتیشن (Amputation) شود.

یکی دیگر از عوارضی که ممکن است در شکستگی پلتو همانند سایر شکستگی ها و دررفتگی ها دیده شود عارضه ی عصبی (Nerve Injury) است که عصبی که بیشتر در این نوع شکستگی درگیر می شود و ممکن است آسیب ببیند عصب پرونیال یا پرونئال (Proneal Nerve) می باشد.