یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

درمان خار پاشنه از لحاظ اپیدمیولوژی

درمان خار پاشنه از لحاظ اپیدمیولوژی توسط دکتر ارتوپد یا متخصص ارتوپدی انجام میشود

درمان خار پاشنه از لحاظ اپیدمیولوژی

از لحاظ اپیدمیولوژی محدوده سنی خاصی برای ابتلا به درد پاشنه وجود ندارد

و البته در بعضی افراد خصوصا افرادی که به اقتضای شغل شان مدت طولانی سر پا هستند و همچنین نظامی ها و ورزشکاران خصوصا دونده ها و در خانم ها با توجه به نوع کفش زنانه درصد ابتلا به درد پاشنه بیشتر است و در بررسی هایی که به عمل آمده حدود یک درصد از مراجعات به ارتوپد در ارتباط با درد پاشنه است و در بررسی دیگر در ایالات متحده حدود دو میلیون نفر سالانه دچار درد پاشنه می شوند و به پزشک مراجعه می نمایند و در یک بررسی دیگر عنوان شده که از هر ده نفر یک نفر در طول عمر خود حداقل یک بار دچار درد پاشنه می شود که این آمار نشان دهنده اهمیت توجه بر تشخیص و درمان درد پاشنه و خار پاشنه را عنوان می کند.