یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

مدت زمان اسکراب در عمل تعویض مفصل زانو و هیپ چقدر است؟

مدت زمان دست شستن و یا به اصطلاح پرپ یا اسکراب در عمل های جراحی من جمله تعویض مفصل زانو و هیپ چند دقیقه است

مدت زمان اسکراب در عمل تعویض مفصل زانو و هیپ چقدر است؟

مدت زمان دست شستن و یا به اصطلاح پرپ یا اسکراب در عمل های جراحی من جمله تعویض مفصل زانو و هیپ چند دقیقه است

 مطالعات زیادی در این مورد انجام شده است و ثابت شده که حداقل مدت زمان اسکراب و یا پرپ و شستشوی دست ها قبل از عمل جراحی دو دقیقه است و اگر به جای استفاده از بتادین اسکراب از محلول کلرهگزیدین استفاده شود ، این مدت زمان همان دو دقیقه و اگر از الکل هگزاکلروفن (Hexachlorophene Alcohol) استفاده شود کمتر از یک دقیقه شستشوی دست ها و یا به اصطلاح پرپ یا اسکراب کافی است