یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

تفاوت انواع آمپول های اسید هیالورونیک در چه می باشد؟

انواع آمپول های اسید هیالورونیک برای تزریق مفصلی وجود دارد که تفاوت هایی باهم دارند. این آمپول ها برای درمان تنیس البو , گلف البو , پی آر پی زانو , فیزیوتراپی موثر باشند

تفاوت انواع آمپول های اسید هیالورونیک در چه می باشد؟

انواع آمپول های اسید هیالورونیک برای تزریق مفصلی وجود دارد که تفاوت هایی باهم دارند...

و باعث تغییر قیمت این آمپول های میشود و تعداد نوبت تزریق را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. به گونه ای که انواعی با وزن مولوکولی و غلظت بالاتر با یک نوبت کفایت میکند ولی در انواعی که وزن مولوکولی و غلظت اسید هیالورونیک در آنها کمتر است نیاز به 3 تا 5 نوبت تزریق مفصلی وجود دارد و این تزریق مفصلی خاص مفصل زانو نیست و در سایر مفاصل منجمله مفصل شانه , مچ پا و سایر مفاصل نیز قابل تزریق است و اخیرا ترکیبات اسید هیالورونیک برای تزریق در تاندون و مواردی که درمان التهاب تاندون و یا دردناک شدن محل چسبندگی تاندون به عضله مثل تنیس البو , گلف البو و فاشئینت پلانتار که با پی آر پی زانو و تزریق کورتون و فیزیوتراپی با شاک ویو قابل درمان است نتایج خوبی با تزریق اسید هیالورونیک برای درمان این موارد گزارش شده است . پس تفاوت انواع آمپول های اسید هیالورونیک یکی در مقدار میلی گرم اسید هیالورونیک موجود در یک آمپول می باشد که مقدار آن مثلا ممکن است 20 تا 30 میگی گرم باشد و تفاوت دیگر وزن مولوکولی اسید هیالورونیک برای تزریق استفاده میشود در انواع کراس لینک (Cross linked) معمولا وزن مولوکولی بیشتر است.

و تفاوت دیگر انواع آمپول های در ویسکوزیته آن است و روش استریل کردن ممکن از تفاوتهایی با هم داشته باشد و روش ایده آل و بهتر استفاده از اتوکلاو (Autoclave) و EO sterilization به طو همزمان است که به آن Double sterilization گفته میشود که احتمال وجود میکروب را به حداقل میرساند.