یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

تعویض مفصل چیست؟

تعویض مفصل و به عبارت علمی آرتروپلاستی عبارت است از جایگزینی سطح مفصلی تخریب شده با مفصل مصنوعی یا سنتتیک و یا با بافت هایی از خود بیمار مثل بافت فیبروز که مورد اخیر سال ها در مفصل آرنج و مفصل هیپ ( مفصل گوی و کاسه لگن) مورد استفاده بوده است .

تعویض مفصل چیست؟

تعویض مفصل و به عبارت علمی آرتروپلاستی عبارت است از جایگزینی سطح مفصلی تخریب شده...

 

با مفصل مصنوعی یا سنتتیک و یا با بافت هایی از خود بیمار مثل بافت فیبروز که مورد اخیر سال ها در مفصل آرنج و مفصل هیپ ( مفصل گوی و کاسه لگن)

مورد استفاده بوده است .

رایج ترین نوع تعویض مفصل در حال حاضر در مفاصل زانو و هیپ ( لگن یا سر فمور با استابولوم) و مفصل شانه انجام میشود . لازم به ذکر است که این عمل جراحی به طور روزمره با پیشرفت علم و تکنولوژی و تولید مواد سنتتیک و آلیاژهای فلزی بهتر و مقاوم تر و سازگارتر با بافت بدن , در حال پیشرفت است و نتایج بهتری به دست می آید. برای مثال عمر یک پروتز (مفصل مصنوعی) در زانو یا لگن در سالیان گذشته کمتر از ده سال بوده است در حالیکه با استفاده از مفاصل مصنوعی یا پروتز های جدیدتر عمر مفصل مصنوعی به بیش از 15 سال و بعضاَ در برندهای مرغوب تر و بهتر و با تکنولوژی پیشرفته تر و با تکنیک جراحی مناسب و پیشرفته به بیش از بیست سال عمر مفید رسیده است.