یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

مشکلات درد زانو بر اثر نشستن طولانی مدت

مشکلات درد زانو بر اثر نشستن طولانی برای فرد مبتلا به درد مفاصل من جمله درد زانو و حتی برای فردی که هنوز دچار درد نشده است توسط آرتروسکوپی و آرتروپلاستی و فیزیوتراپی قابل درمان است

مشکلات درد زانو بر اثر نشستن طولانی مدت

واضح و ثابت شده است که نشستن طولانی برای فرد مبتلا به درد مفاصل زانو ...

 

من جمله درد زانو و حتی برای فردی که هنوز دچار درد نشده است مضر است. این نشستن طولانی می تواند شامل نشستن بر روی زمین و یا حتی نشستن طولانی مدت بر روی صندلی و مبل باشد. در جوامع غربی با توجه به فرهنگی که دارند بسیار توصیه شده است که به جای نشستن بر روی زمین از نشستن بر روی صندلی استفاده شود و این در مورد افرادی که دچار درد مفاصل مثلا درد زانو هستند کمک می کند و درد بیمار را کاهش می دهد ، ولی چند نکته در این رابطه لازم به ذکر است. یکی اینکه تغییر مسائل فرهنگی در جوامع به راحتی صورت نمی گیرد و هنوز در جوامعی مثل کشور ما ایران و کشور هایی مثل ژاپن نشستن بر روی زمین یک بعد فرهنگی دارد و فقط مربوط به بضاعت مالی و قدرت تهیه مبل و صندلی برای یک خانواده نیست و در بسیاری از موارد افراد به گونه ای ناچار هستند که برای ملاحظات فرهنگی و ادبی از نشستن بر زمین استفاده کنند. به علاوه با توجه به مسائل مذهبی و دینی من جمله ما مسلمانان که برای ادای فرایض مثلا نماز خواندن باید بر روی زمین در حالت سجده بنشینیم این مسئله بروز بیشتری پیدا می کند.