یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

چه فعالیت هایی در فردی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل یا آرتروپلاستی زانو قرار گرفته است توصیه می شود؟

چه فعالیت هایی در فردی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل یا آرتروپلاستی زانو قرار گرفته است توصیه می شود؟

چه فعالیت هایی در فردی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل یا آرتروپلاستی زانو قرار گرفته است توصیه می شود؟

به فردی که برای او عمل تعویض مفصل انجام شده است توصیه می شود...

 

از بلند کردن اجسام سنگین و همچنین از زانو زدن (Kneeling) خودداری کند. از ورزش هایی که فشار زیادی به مفصل وارد می کند مثل دویدن (Running) ، اسکی و بسکتبال خودداری کند.