یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

چه بیماری ها و عارضه هایی قابل درمان با لیزر تراپی هستند؟

چه بیماری ها و عارضه هایی قابل درمان با لیزر تراپی هستند و توانبخشی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل و یا جایگزینی مفصل زانو و سایر مفاصل

چه بیماری ها و عارضه هایی قابل درمان با لیزر تراپی هستند؟

انواع درد های مفصلی ناشی از آرتروز و استئوآرتریت در اغلب مفاصل

 

انواع آرتریت و بیماری های خود ایمنی (Auto Immune) که ناشی از عوامل درونزا و خونی در بیمار است مثل التهاب مفاصل در آرتریت روماتوئید

انواع آسیب های ورزشی و یا غیر ورزشی بافت ها مانند کشیدگی تاندون ، عضلات ، رباط ها یا لیگمان های مفصلی من جمله رباط های زانو

انواع رگ به رگ شدن و کشیدگی های مفاصل من جمله کشیدگی و رگ به رگ شدن مچ پا و زانو

درد های عصبی عضلانی و درد های بیماری فيبروميالژيا (Fibromyalgia)

تحریک عصب در موارد آسیب های عصبی محیطی

توانبخشی بعد از اعمال جراحی مثل اعمال جراحی آرتروسکوپیک زانو و سایر مفاصل و عمل های جراحی اصلاح زانوی پرانتزی و ضربدری

توانبخشی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل و یا جایگزینی مفصل زانو و سایر مفاصل

سایر مواردی که می توان از مزایای لیزر تراپی برای بیماران استفاده کرد ، در بیماری سندرم تونل كارپ (Carpal tunnel syndrome) یا CTS ، در موارد نورالژي )Neuralgia) و راديكولوپاتي (Radiculopathy)  و درد های سیاتیک و ناشی از فتق دیسک کمر و گردن ، التهاب نیام کف پایی یا فاشیای پلانتار یا به اصطلاح درمان خار پاشنه و در سر درد و درد های میگرنی و اخیرا استفاده از لیزر در تسریع بهبود جراحات و شکستگی ها و بررسی ها نشان داده است که تا شصت درصد موارد طول مدت زمان جوش خوردگی شکستگی را می تواند بعضا کاهش دهد و استفاده از لیزر در کنار مدالیته دیگری موسوم به شاک ویو Shock Wave در درمان عدم جوش خوردگی های شکستگی ها یا اصطلاحا non-union ها موثر بوده است.