یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

روش انجام تزریق مفصلی زانو چگونه است ؟

نحوه تزریق مفصلی زانو و تکنیک آن بسته به سلیقه و تجربه پزشک و جراح ارتوپدی قدری تفاوت دارد.

روش انجام تزریق مفصلی زانو چگونه است ؟

نحوه تزریق مفصلی زانو و تکنیک آن بسته به سلیقه و تجربه پزشک و جراح قدری تفاوت دارد.

 

t1

بعضی پزشکان در وضعیت خوابیده ترجیح میدهند و برخی در وضعیت نشسته تزریق مفصلی را انجام میدهند و محل نقطه تزریق نیز بسته به تجربه و مهارت پزشک جراح متفاوت است . برخی از پزشکان خصوصا پزشکان رشته طب فیزیکی از سونوگرافی یا اولتراسوند برای تزریق داخل مفصلی زانو استفاده میکنند ولی استفاده از آن ضرورت ندارد .

 

تاکید بر رعایت شرایط استریل و ضدعفونی کردن محل تزریق و استفاده از سر سوزن و سرنگ مناسب ضروری است . باید در نظر گرفت که تزریق داخل مفصلی زانو یک تکنیک بالینی خارج از اتاق عمل محسوب میشود و اکثرا پزشکان جراح در مطب و یا کلینیک ها این اقدام را انجام میدهند.

 t2