یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

روش های کاهش باکتری در طی عمل جراحی تعویض مفصل زانو

روش های کاهش باکتری در طی عمل جراحی تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل هیپ که توسط جراح ارتوپدی قابل ارائه است

روش های کاهش باکتری در طی عمل جراحی تعویض مفصل زانو

آیا حمام کردن باعث کاهش باکتری ها و احتمال بروز عفونت در عمل های جراحی تعویض مفصل میشود ؟

تحقیقات نشان میدهد که حمام کردن و شستشو باعث کاهش تعداد باکتری های در سطح بدن پرسنل و بیمار در محیط اتاق عمل میشود ولی مدت زمان اثر آن برای چند دقیقه تا چند ساعت عنوان شده است .

 

 

آیا بیمار کاندید عمل جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ قبل از عمل نیاز به استحمام دارد ؟

 

 

با توجه به بررسی های به عمل آمده نشان داده شده است شستشوی اندام و بدن خصوصا با صابون ها و شامپوی هایی آنتی باکتریال من جمله كلرهگزيدين (Chlorhexidine) سبب کاهش میزان عفونت بعد از عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ همچنین سایر عمل های جراحی میشود .

 

 

آیا ضد عفونی کردن سطوح و کف اتاق عمل و سطح میزها باعث پیشگیری از عفونت در عمل های جراحی تعویض مفصل میشود؟

 

 

تحقیقات به عمل آمده نشان داده است که بعد از ضد عفونی کردن سطوح میز ها و سایر سطوح و کف اتاق عمل برای مدت کوتاهی میزان باکتری ها کاهش داده میشود ولی با توجه به اهمیت عفونت در عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و عمل جراحی تعویض مفصل هیپ توصیه به ضد عفونی کردن سطوح و کف اتاق عمل میشود .