یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

روش های ترمیم در مفصل زانو چگونه است؟

روش های ترمیم در مفصل زانو چگونه است؟ و روش های ترمیم منیسک دیسکویید و جراحی زانو و پارگی منیسک چیست

روش های ترمیم در مفصل زانو چگونه است؟

روش های ترمیم در مفصل زانو و بعضا در سایر مفاصل به دو نوع ترمیم یا Repair و یا بازسازی یا به اصطلاح Reconstruction تقسیم می شود.

 

در عمل جراحی ترمیم یا Repair خود تاندون یا بافت مثلا بافت مینیسک دوخته می شود و یا به اصطلاح سوچور می شود ولی در عمل جراحی ترمیمی بازسازی یا Reconstruction از بافت های دیگر برای بازسازی نقش رباط و یا نسج پاره شده استفاده می شود که در مورد رباط صلیبی قدامی یا ACL اغلب Reconstruction یا بازسازی صورت و ترمیم یا Repair آن مقدور نمی باشد ولی در مورد نسج مینیسک در برخی از موارد امکان ترمیم یا Repair وجود دارد.

لازم به ذکر است پارگی های منیسک ( پارگی منیسک ) به چند دسته طبقه بندی می شود و یکی از طبقه بندی ها بر اساس محل پارگی منیسک است که به سه Zone طبقه بندی می شود:

  1. Vascular Zone واسکولار زون
  2. Hypovascularهیپوواسکولار زون
  3. Avascular آواسکولار زون

که به ترتیب از محیط به سمت داخل مفصل نام گذاری شده است.

نام دیگر زون واسکولار، زون رد رد (Red Red Zone) می باشد و نام دیگر زون هیپوواسکولار، زون وایت رد (White Red Zone) و قسمت آواسکولار زون وایت وایت (White White Zone) گفته می شود و مواردی که نسج مینیسک قابل ترمیم است معمولا در قسمت واسکولار یا رد رد زون است و معمولا در قسمت رد وایت و خصوصا در قسمت وایت وایت یا واسکولار امکان ترمیم نسج مینیسک وجود ندارد و ناچارا جراح مجبور به برداشتن قسمتی از منیسک است که به اصطلاح منیسککتومی ناکامل یا پارشیل (Partial Meniscectomy) گفته می شود.

بافتی که در مفصل شانه شباهت به بافت منیسک در زانو دارد به اصطلاح لابروم (Labrum) گفته می شود و پارگی های لبروم نیز مانند پارگی های مینیسک اهمیت دارد و در اغلب موارد باید ترمیم شود و برخلاف منیسک معمولا قسمتی از آن برداشته نمی شود و مفصل دیگری که شبیه به مفصل شانه بافت لبروم دارد مفصل استابولوم که در مفصل گوی و کاسه لگن برای تقویت مفصل وجود دارد که به آن لابروم استابولار (Acetabular Labrum) گفته می شود در حالی که در مفصل شانه لبروم گلنویید یا گلنوئید (Glenoid) موسوم است.