یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

آیا رباط صلیبی قدامی یا ACL عصب رسانی دارد ؟

بهتر است بدانیم رباط ها من جمله رباط صلیبی قدامی یا ACL سیستم عصب رسانی پیچیده ای دارند که توسط دکتر فوق تخصص ارتوپدی قابل تشخیص است

آیا رباط صلیبی قدامی یا ACL عصب رسانی دارد ؟

 

بهتر است بدانیم رباط ها من جمله رباط صلیبی قدامی یا ACL سیستم عصب رسانی پیچیده ای دارند

و نباید آنها را به صورت یک ریسمان بی حس و بی عصب تصور کرد و تخمین زده شده است که حدود 1 درصد بافت رباط صلیبی قدامی بافت های عصبی تشکیل میدهند و قسمت عمده بافت ها و رشته های عصبی مربوط به رباط صلیبی قدامی در سطح آن و در زیر لایه سینوویوم (Sub Synovial layer) قرار گرفته است و این بافت های عصبی در برگیرنده ی رسپتورهای مکانیکی (Mechanoreceptors) هستند که قادر به تشخیص تغییر کشش در زوایای مختلف و در حین حرکت بوده و میتوانند فرد را در حین حرکات روزمره و یا خصوصا ورزشی متوجه تغییر در جهت ،سرعت و شتاب حرکت بکنند.

این رسپتورها یا گیرنده های عصبی موجود در رباط صلیبی قدامی یا ACL عبارتند از رسپتورهای رافینی (Ruffini receptors) و همچنین کارپوسکول های پاچینی (Pacinian corpuscules) و اورگان های گلجی (Golgi tendon organs) و همچنین رشته های عصبی آزاد.