یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

جراح ارتوپد چگونه التهاب زانو را از درد زانو تشخیص میدهد؟

جراح ارتوپد و یا خود بیمار چگونه می تواند التهاب زانو را از درد زانو با سایر علل تشخیص دهد؟مثل تزریق ژل در مفصل زانو و پی آر پی زانو

جراح ارتوپد چگونه التهاب زانو را از درد زانو تشخیص میدهد؟

جراح ارتوپد و یا خود بیمار چگونه می تواند التهاب زانو را از درد زانو با سایر علل تشخیص دهد؟

برای تشخیص التهاب زانو و سایر مفاصل از درد های غیر التهابی راه هایی وجود دارد.

یکی از نکات مهم دقت به ورم و یا افزایش حجم مفصل زانو می باشد. اگر افزایش حجم زانو به علت التهابی باشد معمولا همراه با قرمزی و افزایش مایع داخل مفصلی و یا به اصطلاح آب آوردن زانو می باشد.در حالیکه افزایش حجم مفصل در شرایط غیر التهابی به علت افزایش حجم استخوان و نسوج غیر استخوانی به علت پدیده موسوم به هيپرتروفي یا هايپرتروفيHypertrophy و هيپرپلازي یا هايپرپلازي Hyperplasiaو در مورد استخوان تشکیل استخوانچه های اضافه موسوم به اسئوفيتOsteophyte است.