یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

جراحی ارتوپدی در کدام نواحی بدن انجام میشود؟

عمده ترین جراحی های ارتوپدی و آرتروسکوپی و جراحی مفصل و هیپ و لگن و کششک زانو معمولا در کدام نواحی بدن صورت میگیرد؟

جراحی ارتوپدی در کدام نواحی بدن انجام میشود؟

عمده ترین جراحی های ارتوپدی معمولا در کدام نواحی بدن صورت میگیرد؟

معمولا هر مفصلی که آسیب دیده باشد و نیاز به جراحی داشته باشد ، باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد ولی در آرتروسکوپی و جراحی های کمتر تهاجمی ، جراحی مفاصل زانو و شانه بیشتر رایج هستند و پس از آن ها جراحی مفاصل مچ پا ، لگن یا هیپ و ستون فقرات رواج دارند.