یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

ارتوپدی اطفال

در بعضی زمینه ها این دو رشته یا شاخه از ارتوپدی با همدیگر در ارتباط و تلاقی هستند و متخصص ارتوپدی اطفال جراح ارتوپدی برای تشخیص بیماری ها و درمان آن باید در این محدوده ها سررشته و تخصص داشته باشد.

ارتوپدی اطفال

ارتوپدی مربوط به اختلالات پا (Podiatric Orthopedics)

و یا به عبارتی Foot &ankle

در بعضی زمینه ها این دو رشته یا شاخه از ارتوپدی با همدیگر در ارتباط و تلاقی هستند و متخصص جراح ارتوپدی برای تشخیص بیماری ها و درمان آن باید در این محدوده ها سررشته و تخصص داشته باشد.

 

ارتوپدی اطفال

یکی از این قسمت ها و زمینه ها ، اختلالات نحوه راه رفتن و یا Gait است و حدودی که در این رابطه مد نظر است اصطلاحا Gait analysis گفته می شود.

یکی از مبحث های رایج که باعث ایجاد نگرانی و دغدغه در بسیاری از بیماران و خصوصا والدین کودکان مراجعه کننده به پزشک ارتوپد می شود در مورد اختلالات راه رفتن به صورت Intoe gait یا intoeing gait و Out toe gait می باشد.

در اختلال Intoe gait یا intoeing gait کودک در زممان راه رفتن پنجه های خود را به سمت داخل می گذارد و اصطلاحا اختلال Foot progress angle دارد.

و در Out toe gait دقیقا برخلاف مورد قبل ، کودک در زمان راه رفتن پنجه های خود را سمت خارج می گذارد و در اصطلاح عوامانه "راه رفتن چارلی چاپلین" نیز به آن گفته می شود.

 

603

این اختلالات اغلب مربوط به پاتولوژی در Transverse plane و یا اصطلاحا دفرميتي هاي روتيشنال (Rotational deformities) می باشد.

البته در یک سری دیگر از اختلالات و بیماری ها ، این نحوه راه رفتن دیده می شود. برای مثال در کودکان مبتلا به پا چنبری یا کلاب فوت (Club foot) نیز Intoe Gait دیده می شود و همینطور در دفرمیته متاتارسوس اداكتوس (Metatarsus adductus) نیز Intoeing Gait دیده می شود.

اگر intoeing gait به علت بیماری هایی مثل کلاب فوت و یا متاتارسوس اداكتوس نباشد و مربوط به دفرميتي هاي روتيشنال اندام تهتانی باشد یک نحوه برخورد رایج به این صورت است که فقط کودک تحت نظر گرفته شود و هیچ اقدامی صورت نگیرد و با این احتمال که با مرور زمان و با رشد کودک ، این عارضه برطرف می شود. ولی مطالعات متعددی نشانگر این بوده اند که این اختلالات چرخشی (Torsional problems) ممکن است سبب ایجاد تغييرات آرتروزي یا آرتريتيك (Arthritic changes) در مفاصل پا شود.

به این صورت که در بررسی های بیومکانیک نشان داده شده است که در حالت intoeing gait یا چرخش پنجه به داخل باعث پروناسيون یا پرونیشن (Pronation) بیش از حد مفاصل ساب تالار (Subtalar joints) یا STJ می شود و این به نوبه خود باعث افزایش حرکت (Mobility) بیش از حد در مفاصل ميدتارسال (Mid tarsal joints) یا MTJ می شود. لذا عده ای اعتقاد دارند که در موارد intoeing gait بهتر است که از ارتوز (Orthose) هایی برای جبران این اختلال و بهبود نحوه راه رفتن کودک استفاده کرد.