یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

شکستگی پلتو چیست؟

پلتو تیبیا از دو قسمت موسوم به پلتو مدیال و پلتو لترال تشکیل شده است و میتواند همراه با پارگی منیسک و که باید شکستی پلتو را درمان کرد

شکستگی پلتو چیست؟

پلتو تیبیا از دو قسمت موسوم به پلتو مدیال و پلتو لترال تشکیل شده است که پلاتو مدیال در سمت داخل قرار دارد و پلاتو لترال در سمت خارج.

 

photo 2017 03 11 12 34 33

 

از لحاظ آناتومی یا تشریحی پلتو مدیال نسبت به پلتو لدرال بزرگ تر است و قدری گود تر است و استخوان آن نیز سفت تر و محکم تر از پلتو لترال است. به علاوه شکل منیسک نیز در سمت مدیال و لترال تفاوت دارد بصورتی که مینیسک مدیال سطح کمتری از پلاتو مدیال را پوشش می دهد در حالی که مینیسک لترال سطح بیشتری از پلاتو لترال را پوشش می دهد.

از لحاظ طبقه بندی برای شکستگی پلتو طبقه بندی شاتزکه (Schatzker Classification) از طبقه بندی های قدیمی و مرسوم است و اخیرا طبقه بندی AO (AO Classification) مورد استفاده قرار می گیرد.