یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

نقش فیزیوتراپی بعد از عمل های جراحی مفصلی چیست؟

نقش فیزیوتراپی (Physiotherapy) یا بازپروری یا بازتوانی (Rehabitilation) بعد از عمل های جراحی مفصلی چیست؟عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف

نقش فیزیوتراپی بعد از عمل های جراحی مفصلی چیست؟

فیزیوتراپی (Physiotherapy) یا بازپروری یا بازتوانی (Rehabitilation)...

فیزیوتراپی در کمک به بازتوانی یا بازپروری فرد بیمار و مفصل مبتلا بسیار موثر است و در بدست آوردن نتیجه درمانی خوب تاثیر زیادی دارد و حتی بهترین عمل های جراحی اگر بدون رعایت مراقبت های بعد از عمل انجام شود بی ارزش است و نتایج مناسبی نمی دهد.

به عنوان مثال بعد از عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه مدت چهار تا شش هفته اندام بی حرکت می شود و بعد از آن با کمک یک فیزیوتراپیست ماهر و با راهنمایی جراح ارتوپد ، فیزیوتراپی شامل حرکات و نرمش هایی که برای بهبود دامنه ی حرکتی مفصل و قدرت عضلات هست شروع می شود و این دوره فیزیو تراپی و بازتوانی اغلب حدود چهار تا شش ماه طول می کشد.