یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

روش های درمان درد پاشنه با علت فاشئیت پلانتار

روش های درمان درد پاشنه با علت فاشئیت پلانتار که این کار توسط جراح ارتوپدی قابل انجام است

روش های درمان درد پاشنه با علت فاشئیت پلانتار

روش های درمان درد خار پاشنه با علت فاشئیت پلانتار

روش های درمان به روش های درمان جراحی و روش های درمان غیر جراحی طبقه بندی می شود. اغلب موارد فاشئیت پلانتار و یا درد پاشنه ناشی از خار پاشنه همانگونه که گفته شد غلط مصطلح است به درمان های غیر جراحی پاسخ می دهد. نکته قابل توجه این است که آگاهی دادن و آموزش بیمار راجع به ماهیت درد پاشنه و نحوه ایجاد و روش های درمان و مدت زمان نسبتا طولانی درمان اغلب موارد کمک کننده است. یکی از روش های درمان با توجه به مکانیسم ایجاد التهاب و درد فاشیای پلانتار مبتنی بر تمرینات کششی و یا Stretching است.

در ابتدا با تصور اینکه علت اصلی درد پاشنه و فاشئیت پلانتار مربوط به کوتاهی تاندون های خلف ساق و عضله دوقلو شامل گاسترونمیوس و سولئوس بیشتر تمرینات کششی معطوف به تاندون آسیل و این عضلات بود ولی بررسی های بعدی نشان داد که تمرینات کششی معطوف بر روی فاشیای پلانتار (Plantar fascia specific stretch) موثر تر است ، به تنهایی و یا توام با تمرینات کششی تاندون آشیل.

تمرینات کششی به بیمار آم.زش داده می شود و از او خواسته می شود که روزی سه بار هر بار پنج تا شش نوبت تمرینات PFSS یا کشش اختصاصی فاشیای پلانتار انجام شود و باید به او یادآور شود که در هر شش هفته حدود 25 درصد بهبودی مورد انتظار است و معمولا بعد از سه ماه حدود 50 درصد کاهش درد به دست می آید. البته لازم به ذکر است که روش های ترکیبی و استفاده از چندین روش درمانی در کنار هم نتایج بهتری حاصل می شود. استفاده از اورتز ها و اسپلینت ها (Orthotics & splints) نیز برای درمان فاشئیت پلانتار و درد ناشی از آن از سابق تا کنون مورد استفاده بوده و هست ، من جمله انواع اسپلینت های شبانه و انواع اینسرت هایی (Insert) که در داخل کفش به صورت کفی و یا صندل مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از رایج ترین اینسرت ها Heel Pad و یا Heel Cap است که به آن پد پاشنه نیز گفته می شود. پد پاشنه ممکن است به صورت یک تکه و فقط برای پاشنه تهیه شده مورد استفاده قرار گیرد و یا اینکه به صورت اینسرت هایی که تمام طول پا را در داخل کفش شامل می شود مورد استفاده قرار گیرد که اصطلاحا Arch support نیز به پد اضافه می شود. خصوصا در مواردی که فرد دچار صافی کف پا و یا اختلال در قوس طولی کف پا باشد بیشتر مفید است. برای دیدن میزان فشار موجود بر روی پاشنه و نقطه حداکثر فشار و تهیه کفی طبی استفاده از انواع اسکن پا (Foot Scan) رایج است. جنس کفی ها ممکن است از نوع نرم مثل سیلیکون (Silicone) و یا از نوع نیمه سخت (Semi rigid) یا نوع سخت (Rigid) یا Hard تشکیل شده است.

از روش های درمانی دیگر که برای درد پاشنه فاشئیت پلانتار مقاوم به درمان گچ گیری (Casting) است که روش مفیدی است ولی کمتر مرسوم است و نوعی گچ گیری از نوع گچ گیری کوتاه پا (short leg cast) و مدت گچ گیری بین سه تا شش هفته توصیه شده است.