یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

فاکتورهای رشد پلاکت ها

فاکتور های رشد آزاد شده از پلاکت در حین عمل پی آر پی زانو ( prp زانو) مشارکت دارند و توسط جراح زانو انجام میشود

فاکتورهای رشد پلاکت ها

فاکتورهای رشد (Growth factors) پروتئین هایی هستند...

 

که موجب تکثیر و تمایز سلولی میشوند. فاکتور های رشد آزاد شده از پلاکت در پی آر پی به روش اگزوسيتوز (Exocytosis)

محرک شیمیایی سلول های فیبروبلاست (fibroblasts) بوده و آنها را وادار به تکثیر مینمایند.

فیبروبلاست ها با تولید كلاژن ، الاستين ، فيبرونكتين و سایر پروتئین های بافت هم بندی در ترمیم بافت های آسیب دیده در حین عمل پی آر پی مشارکت دارند .