یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

راه های پیشگیری از عفونت در عمل جراحی تعویض مفصل زانو چیست؟

راه های پیشگیری از عفونت در عمل جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ و یا به اصطلاح آرتروپلاستی کدام اند

راه های پیشگیری از عفونت در عمل جراحی تعویض مفصل زانو چیست؟

راه های پیشگیری از عفونت در عمل جراحی تعویض مفصل زانو

و هیپ و یا به اصطلاح آرتروپلاستی کدام اند

الارقم پیشرفتهای روز افزون بر اساس علم و تکنولوژی در آرتروپلاستی و تعویض مفصل زانو و هیپ متاسفانه هنوز بشر قادر به کنترل کامل و پیش گیری مطق از بروز عفونت در عمل های جراحی من جمله آرتروپلاستی و تعویض مفصل نشده است و در طی 50 سال گذشته که از زمان شروع عمل های جراحی تعویض مفصل و آرتروپلاستی زانو و هیپ میزان عفونت بسته به مراکز انجام دهنده ی عمل های جراحی و روشهای تحقیق بین 0.2 تا 2% گزارش شده است.

به این معنا که الارقم مراقبت ها و اقدامات به عمل آمده از سوی جراح و سایر پرسنل دست اندرکار و تجویز داروهای آنتی بیوتیک از هر 100 بیمار و یا در بهترین مراکز از هر چند صد بیمار یک بیمار مبتلا به عفونت در پی عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ میشود هر چند این درصد به نظر جزئی میرسد و بالاتر از 90 درصد موارد عمل های جراحی بدون عفونت و موفقیت آمیز محصوب میشود ولی همین درصد کم با توجه به اینکه عارضه ی دردناک و با هزینه و ی بالا و نیاز به عمل های جراحی مجدد می باشد . لذا هم برای بیمار و هم برای پزشک جراح بسیار مشکل زا می باشد . لذا توجه به پیش گیری از عفونت در عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ از اهمیت بسزایی برخوردار است و سالیان سال محققین و جراحان و پزشکان در صدد کشف علت یا علل بروز عفونت و کنترل آن و خصوصاَ در کنترل انتشار میكرو اوگانيسم من جمله باکتری های بیماری زا در محیط اتاق عمل و قبل و بعد از عمل های جراحی و در حین جراحی بوده و هستند.