یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

پروتزهای مورد استفاده برای دست کدام اند؟

این پروتز ها فاقد حس برگشت بوده و محدودیت های زیادی دارند که در حوضه حرکت و مانور وجود دارد و توسط دکتر ارتوپدی تجوز میشود

پروتزهای مورد استفاده برای دست کدام اند؟

پروتزهای مورد استفاده برای دست انواعی موجود دارد...

از موتور خارجی استفاده میشود که به طور پاسیو (Passive) کنترل میشود.

این پروتز ها فاقد حس برگشت بوده و محدودیت های زیادی دارند که در حوضه حرکت و مانور وجود دارد . بیمار میتواند با کشیدن کابل اقدام به استفاده از این وسیله نماید . البته در انواع جدید پروتز از کلید های روشن و خاموش خبری نیست و دارای شماره های sense که توان مندی های مطلوبی دارند میباشند.