یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

پوشش پرسنل اتاق عمل در کاهش میزان عفونت در عمل جراحی تعویض مفصل

پوشش پرسنل اتاق عمل و دکتر ارتوپد در کاهش میزان عفونت در عمل جراحی تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل هیپ باید مناسب باشد

پوشش پرسنل اتاق عمل در کاهش میزان عفونت در عمل جراحی تعویض مفصل

آیا پوشش پرسنل اتاق عمل در کاهش میزان عفونت بعد از عمل جراحی تعویض مفصل موثر است ؟

گاهی برای پرسنل اتاق عمل و حتی جراحان این شبهه پیش می آید که با عوض کردن لباس و خارج کردن لباس های خود و پوشیدن لباس های اتاق عمل ممکن است احساس استریل بودن به فرد دست بدهد به این صورت که تصور کنند که هیچ باکتری ای با آن ها نیست در حالیکه سوراخ های تار و پود پارچه های لباس ها من جمله لباس های معمولی اتاق عمل حدود 100 تا 500 میکرومتر اندازه دارد و اندازه ی باکتری ها حدود 1 میکرومتر است بنابراین باکتری های سطح بدن افراد به راحتی میتواند از خلل و فرج و سوراخ های تار و پود لباس ها وارد محیط شود پس برای پوشش بهتر و جلوگیری از انتشار باکتری ها و ایجاد عفونت در اتاق عمل در شرایط عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ و سایر عمل ها جراحی چه باید کرد. به همین جهت است که پرسنل اتاق عمل و جراحان بعد از تعویض لباس بیرون و پوشیدن لباس های اتاق عمل و بعد از شستن دست ها با بتادین اسکراب (Scrub Betadine) و یا ضد عفونی با سایر محلول های ضد عفونی کننده لباس های استریلی که به اصطلاح گان (Gown) گفته میشود میپوشد و مطالعات نشان دهنده این است که گان های غیر پارچه ای مثلا از جنس پلاستیک یا کاغذ بهتر از گان های پارچه ای بعد از استریل کردن در کاهش میزان باکتری های و جلوگیری از عفونت مفید است .