یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

ريسك فاكتورهای ترومبوآمبولی كدامند؟

ریسک فاکتورهای ترومبو آمبولی 5 امتیازی عبارتند از عمل جراحی آرتروپلاستی الکتیو اندام تحتانی ، شکستگی لگن، هیپ و ساق پا ( 1 ماه)

ريسك فاكتورهای ترومبوآمبولی كدامند؟

 ریسک فاکتورهای ترومبو آمبولی به 5 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از

 

ریسک فاکتورهای 1 امتیازی :

سن 41 60 سال

بیماری که برنامه عمل جراحی مینور دارد

سابقه قبلی عمل جراحی ماژور

واریس

سابقه IBD ( بیماری التهابی روده )

ورم پا

چاقی با ( BMI > 30 )

سکته قلبی (< 1 ماه)

سپسیس (< 1 ماه)

عملکرد غیر طبیعی ریه (COPD)

بیماران داخلی که bed rest هستند

گچ پا یا بریس

انتقال خون (< 1 ماه)

کاتتر ورید مرکزی

ریسک فاکتورهای 1 امتیازی ( مخصوص خانم ها)

خانمی که OPC میخورد یا درمان هورمون جایگزین میگیرد

حاملگی یا زایمان اخیر (< 1 ماه)

سابقه قبلی مرده زایی که توجیهی نداشته، سقط خودبخودی راجعه ( 3 ماه) ، نوزاد نارس باتوکسمی

ریسک فاکتورهای 2 امتیازی

سن 60 74 سال

عمل جراحی ماژور (>60 دقیقه)

سابقه بدخیمی ، کاتتر ورید مرکزی

چاقی بیمارگونه (BMI>40)

عمل جراحی آرتروسکوپیک (>60 دقیقه)

عمل جراحی لاپاروسکوپیک (>60 دقیقه)

ریسک فاکتورهای 3 امتیازی

سن 75 و بالاتر

عمل جراحی ماژور که بیش از 2-3 ساعت به طول انجامد

BMI > 50 ( سندروم استاز وریدی )

سابقه SVT ، DVT یا PE

سابقه خانوادگی DVT یا PE

بیماری که در حال حاضر کانسر دارد یا در حال شیمی درمانی است

فاکتور v_ لیدن مثبت

پروترومبین A 20210 مثبت

افزایش هموسیستئین در سرم

لوپوس آنتی کوآگولان مثبت

افزایش آنتی کاردیولیپین آنتی بادی

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT)

سایر ترومبوفیلی ها

ریسک فاکتورهای 5 امتیازی

عمل جراحی آرتروپلاستی الکتیو اندام تحتانی

شکستگی لگن، هیپ و ساق پا (< 1 ماه)

سکته مغزی (< 1 ماه)

مالتیپل تروپا (< 1 ماه)

آسیب های نخاعی حاد (فلج) (< 1 ماه)

عمل جراحی ماژور که بیش از 3 ساعت به طول انجامد

 

 

بیمارانی که ریسک فاکتور 1 دارند نیازی به تجویز داروی پروفیلاکسی برای ترومبوآمبولی ندارند.

بیمارانی که ریسک فاکتور 2 تا 4 یا اصطلاحا ریسک فاکتور متوسط دارند نیاز به درمان دارویی برای پروفیلاکسی از ترومبوآمبولی دارند و داروهای مورد استفاده میتواند شامل هپارین با دوز کم ، انوکساپارین و یا فونداپارینوکس باشد همراه با پمپ های مکانیکال برای پیش گیری از ترومبو آمبولی .

در بیمارانی که ریسک بالاتر از 5 بر اساس ریسک فاکتور های ذکر شده دارند و پر خطر محسوب میشوند دیگر نمیتوان از هپارین با دوز کم استفاده کرد ولی باید از انوکساپارین ، فونداپارینوکس ، آنتاگونیست ویتامین k شامل وارفارین همراه با پمپ های مکانیکال برای پیش گیری از ترومبو آمبولی استفاده کرد.