یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

موارد اختلالات چرخشی اندام تحتانی

موارد اختلالات چرخشی اندام تحتانی و استخوان ران و فمور و هیپ و شامل جراحی زانو , تعویض مفصل زانو و ارتوپدی و فیزیوتراپی زانو است

موارد اختلالات چرخشی اندام تحتانی

بسیاری از موارد اختلالات چرخشی یا Torsional deformities

اندام تحتانی مربوط به قسمتی از استخوان ران موسوم به هیپ (Hip) می باشد. به این صورت که از لحاظ آناتومی ، تنه ی استخوان ران در سمت بالا یا پروکسیمال به واسطه گردن استخوان ران (Femoral Neck) به سر استخوان ران اتصال دارد و در بسیاری از موارد چرخش در اندام تحتانی مربوط به اختلال چرخش یا Torsion در این قسمت از استخوان ران است و این چرخش سر و گردن فمور نسبت به تنه ی فمور یا استخوان ران را اصطلاحا Version نیز می گویند و چرخش به سمت قدام را Ante version و چرخش به سمت خلف را Retro version می گویند.

 

66

از لخاظ شیوع دفرمیته های چرخشی یا Rotational پنج مورد در هر ده هزار تولد نوزاد می باشد و با توجه به اینکه اثر فشاری رحم بر روی جنین در داخل رحم (Uterus) باعث ایجاد این اخلالات می شود ، لذا در موارد بچه های اول و یا به اصطلاح شکم اول تولد کودکان بیشتر دیده می شود. زیرا رحمی که در آن حاملگی (Pregnancy) اتفاق نیفتاده و برای اولین بار دارای جنین می شود ، اثر فشاری بیشتری بر روی اندام ها می گذارد و معمولا در نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا می آیند یا نوزادان نارس (Premature neonate said) این اختلالات Rotational یا چرخشی کمتر از نوزادانی که به موقع به دنیا می آیند (Full-term neonate) کمتر دیده می شود.

جالب است که بسیاری از موارد اختلالات زاویه ای اندام به صورت پای پرانتزی و یا پای ایکس یا ضربدری همراه با اختلالات چرخشی یا Rotational اندام است و گاهی نیز بدون وجود اختلالات زاویه دار اندام تنها به علت اختلالات چرخشی اندام در ظاهر به نظر پرانتزی و یا به صورت X دیده می شود.

به حالت پرانتزی زانو به اصطلاح ژنوواروم ، ژنووروم (Genovarum) و به حالت ایکس یا ضربدری زانو ژنووالگوم ، ژنوولگوم (Genovalgum) گفته میشود.

کودکانی که دچار اختلال چرخشی به صورت آنتی ورژن (Ante version) یا internal femoral torsion هستنددر بسیاری از موارد عادت به نشستن به صورت w انگلیسی (W position) بر روی زمین دارند .