یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

در حین عمل جراحی ترمیم پارگی روتاتور کاف (Rotator Cuff) چه اقداماتی انجام می شود؟

در حین عمل جراحی ترمیم پارگی روتاتور کاف (Rotator Cuff) چه اقداماتی انجام می شود؟

در حین عمل جراحی ترمیم پارگی روتاتور کاف (Rotator Cuff) چه اقداماتی انجام می شود؟

در حین این عمل جراحی چه به طریق جراحی باز و یا جراحی آرتروسکوپیک

جراح در ضمن ترمیم تاندون و رساندن دو سر تاندون به هم قسمت های به اصطلاح نیکروزه و یا بافت های مرده را باید بردارد و یا به اصطلاح دبرید کند که به این عمل دبریدمان(Debridment) گفته می شود و در ضمن بافت های استخوانی که باعث فشار روی تاندون و آسیب دیدگی و پارگی مجدد تاندون می شود را باید بردارد که به این عمل به اصطلاح آکرومیوپلاستی (Acromioplasty) گفته می شود

.عمل جراحی ترمیم پارگی روتاتور کاف