یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

آرتریت عفونی در مفصل زانو چیست؟

آرتریت سپتیک یا عفونی نوعی است از التهاب در مفصل زانو و سایر مفاصل است که با جراحی مفصل زانو قابل رفع است

آرتریت عفونی در مفصل زانو چیست؟

آرتریت سپتیک یا عفونی نوعی است از التهاب در مفصل زانو و سایر مفاصل است

که عامل ایجاد آن میکروب میباشد و ان میکروب میتواند از نوع باکتری (Bacteria) ، ویروس (Virus) ، قارچ (Fungus) و سایر عموال بیماری زا میکروبی باشد و ممکن است نیاز به عمل جراحی مفصل و درناژ مفصل زانو وجود پیدا کند.

البته در برخی از موارد من جمله درموارد عفونت ویروسی و یا مواردی که عفونت باکتریال زود تشخیص داده شود و هنوز تشکیل چرک (pus) داده نشده باشد ممکن است با درمان غیر جراحی درمان شود