یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

شاک ویو تراپی چیست؟

شاک ویو تراپی چیست و که روش غیر تهاجمی درمان بسیاری از بیماری ها و عارضه های عضلانی و اسکلتی در فیزیوتراپی است. و توسط دکتر ارتوپد قابل انجام است

شاک ویو تراپی چیست؟

دستگاه شاک ویو تولید امواج صوتی با انرژی بسیار کوتاه و اما شدیدی را می کند

که روش غیر تهاجمی درمان بسیاری از بیماری ها و عارضه های عضلانی و اسکلتی در فیزیوتراپی است.

امواج شاک ویو سریع تر از سرعت صوت حرکت می کنند و این امواج شاک ویو با انرژی بالا نیروی مکانیکی را بر بافت های بدن اعمال می کنند.