شاک ویو تراپی چیست؟

دستگاه شاک ویو تولید امواج صوتی با انرژی بسیار کوتاه و اما شدیدی را می کند

که روش غیر تهاجمی درمان بسیاری از بیماری ها و عارضه های عضلانی و اسکلتی در فیزیوتراپی است.

امواج شاک ویو سریع تر از سرعت صوت حرکت می کنند و این امواج شاک ویو با انرژی بالا نیروی مکانیکی را بر بافت های بدن اعمال می کنند.