یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

عوارض تزریق مفصلی کورتون چیست؟

احتمال ابتلا به عفونت در سه ماه اول بعد از تزریق کورتون در داخل مفصل در صورت انجام عمل جراحی آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو بیشتر بوده است

عوارض تزریق مفصلی کورتون چیست؟

مطالعات و بررسی های زیادی در مورد عوارض احتمالی تزریق مفصلی کورتیکواستروئید یا کورتون در مفصل زانو

و سایر مفاصل انجام شدهو خوشبختانه این عوارض بسیار کم و نادر هستند به طوریکه شیوع عفونت شدید زانو یا آرتريت سپتيك (Septic arthritis) بعد از تزریق مفصلی کورتون در زانو 1در 10000 گفته شده است .

عوارض دیگر با شیوع کم و با احتمال بروز بعد از تزریق مفصلی کورتون عبارتند از

از بین رفتن رنگدانه ها یا دپيگمانتاسيون پوست (Depigmentation) در محل تزریق ، سينوويت (Synovitis)، تندينوپاتی (Tendinopathy) و نكروز آواسكولار (Avascular necrosis).

در برخی از مطالعات نیز نشان داده شده است که احتمال ابتلا به عفونت در سه ماه اول بعد از تزریق کورتون در داخل مفصل در صورت انجام عمل جراحی آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو بیشتر بوده است ولی مطالعات دیگری این یافته را تایید نکرده است .