یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

بیماری تنیس البو چرا و چگونه فرد را دچار می کند؟

از لحاظ اپیدمیولوژی (Epidemiology) یک تا سه درصد افراد بزرگسال در جامعه در هر سال دچار تنیس البو می شوند و باید توسط پزشک متخصص ارتوپدی یا جراح آرنج ترمیم شود

بیماری تنیس البو چرا و چگونه فرد را دچار می کند؟

از لحاظ اپیدمیولوژی (Epidemiology) یک تا سه درصد افراد بزرگسال در جامعه در هر سال دچار تنیس البو می شوند...

و در یک سری از بررسی ها پنج درصد از موارد ترک کار (Work Abscence) به علت درد آرنج ناشی از این بیماری در سال بوده است.

یک سری از بیماری هایی که همراه با تنیس البو دیده می شود عبارتند از بیماری دکورون (DeQuervain’s Desease) ، سندرم تونل کارپ (Carpal Tunnel Syndrome) و پاتولوژی های تاندون روتاتور کاف (Rotator Cuff) شانه.

ریسک فاکتور ها و یا عوامل مستعد کننده بیماری تنیس البو علاوه بر چند مورد بیماری های همراه که گفته شد، مصرف کورتیکواسترویید یا کورتون خوراکی (Oral Corticostroid Therapy) ، سن بین سی تا پنجاه سال ، مصرف دخانیات (Smoking) و عدم مهارت در انجام ورزش هایی مثل تنیس و ضعف عضلات نگه دارنده (Poor Tennis Mechanics) و اکستانسور مچ دست و حمایت نامناسب اجتماعی (Poor Social Support) در افرادی که شغل های سخت دارند و ناچار به جابجا کردن اشیا هستند.

در نظامیان و در خانم ها و در نژاد سفید پوست این بیماری یعنی تنیس البو بیشتر دیده می شود.