یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

هدف از انجام تعویض مفصل و یا آرتروپلاستی چیست؟

هدف از انجام تعویض مفصل و یا آرتروپلاستی چیست و مهمترین عمل در انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو کاهش یا از بین بردن درد بیمار است.

هدف از انجام تعویض مفصل و یا آرتروپلاستی چیست؟

مهمترین عمل در انجام عمل جراحی تعویض مفصل کاهش یا از بین بردن درد بیمار است.

اهداف دیگر که در اولویت های بعد قرار دارند عبارت است از بهبود دامنه حرکتی مفصل (ROM=range of motion) یا اینکه در اولویت بعدی اصلاح دفورمیته یا تغییر شکل مفاصل خصوصا مفصل زانو میباشد که البته از دیدگاه بیماران در بسیاری از موارد اولویت بیشتری دارد و بسیاری از بیماران از تغییر شکل زانو در آرتروز زانو به صورت پرانتزی (Genovarum) هست ناراحت هستند.

و همچنین بهبود دامنه حرکتی و اولویت این مورد خصوصا در موارد تعویض مفصل ران یا هیپ بیشتر ملاحظه میشود.