یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

گرما درمانی و سرما درمانی در ارتوپدی

استفاده از گرما و سرما برای درمان و کنترل درد و تورم و بهبود آسیب های نسوج در ارتوپدی از سال ها قبل مرسوم بوده است.

گرما درمانی و سرما درمانی در ارتوپدی

استفاده از گرما و سرما برای درمان و کنترل درد و تورم

 

و بهبود آسیب های نسوج در ارتوپدی از سال ها قبل مرسوم بوده است. به طوریکه در حوضه ی طب قدیم بر چهار پایه برودت ، حرارت ، رطوبت و یبوست بوده استو در طب نوین نیز استفاده از سرما و گرما خصوصا برای جراحان ارتوپد در کنترل درد و بهبود علائم در درد های مفاصل مثل زانو و مچ پا و گرفتگی های عضلات و کنترل درد اندام از گذشته تا حال مورد استفاده قرار گرفته است و خصوصا فیزیوتراپ ها توجه خاصی به استفاده از سرما و گرما همراه با ماساژ ها و تکنیک های مربوط به کنترل درد دارند.

 

گرما و سرما چگونه اثر خود را بر کنترل درد و تورم مفاصل اعمال می کنند؟

مکانیسم های متعددی برای توضیح نحوه اثر سرما و گرما بر روی مفاصل مثل زانو و مچ پا مطرح شده است.

همانطور که می دانیم گرما باعث افزایش جریان خون در اندام و اطراف مفصل و عضلات و کلیه بافت ها می شود. برعکس سرما باعث انقباض و تنگ شدن عروق و رگ های محل بافت و کاهش جریان خون اندام و عضو و مفصل زانو می شود.