یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

درمان فاشیای پلانتار یا درمان درد خار پاشنه

درمان فاشیای پلانتار یا درمان درد خار پاشنه که توسط متخصص جراح ارتوپدی یا دکتر فیزیوتراپی انجام میشود

درمان فاشیای پلانتار یا درمان درد خار پاشنه

مقدار وزنی که باعث آسیب به فاشیای پلانتار می شود 90 کیلوگرم

در بررسی های آزمایشگاهی تخمین زده شده است و در بررسی دیگر 1000 نیوتن نیرو برای این پارگی و آسیب فاشیای پلانتار برآورد شده است. لذا می توان در نظر گرفت که وزن بالا نیز جزو عوامل مستعد کننده برای ابتلا به درد پاشنه و فاشئیت پلانتار است و در مورد وزن body mass index یا BMI بیشتر از 30 کیلوگرم در متر مربع را ریسک فاکتور حساب می کنند.

در ضمن در شرایط ایستادن طولانی و یا راه رفتن معمولا کشش یا pull همزمان کمپلکس عضلات گاسترونمیوس و سولئوس (Gastrocnemius soleus complex) در خلف ساق بر روی پاشنه فشار مضاعفی بر روی فاشیای پلانتار وارد می کند و برآورد شده که حدود 20 درصد باعث افزایش فشار یا به اصطلاح Ground reaction force می شود و لذا یکی از راه های درمان درد پاشنه در دراز مدت ، فیزیوتراپی شامل کشش تاندون و عضلات خلف ساق شامل گاسترونمیوس و سولئوس است.