یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

صافی کف پا چند نوع است؟ (روش های تشخیص آن)

تشخیص نوع نرم و سخت صافی کف پا بر عهده پزشک ارتوپد میباشد که در بعضی از موارد میتوان با تجویز کفش های طبی و کفی های طبی باعث بهبود این عارضه شود

صافی کف پا چند نوع است؟ (روش های تشخیص آن)

همانگونه که گفته شد اغلب موارد صافی کف پا از نوع نرم (Flexible flatfoot) یا به اصطلاح فلکسیبل است و درصد کمتری از موارد از نوع سخت یا ریجید (Rigid flatfoot) یا فیکس (fixed flatfoot) طبقه بندی میشود و اغلب این موارد اخیر نیاز به درمان جراحی دارد .

روش تشخیص صافی کف پا از نوع سخت و نرم چیست؟

تشخیص نوع نرم و سخت صافی کف پا بر عهده پزشک ارتوپد میباشد و یک سری یافته های رادیولوژیک و تخصصی وجود دارد ولی به طور ساده ملاک تشخیص نوع نرم از سخت این است که اگر در حالیکه پا روی زمین نیست قوس کف پا تشکیل شود و با گذاشتن پا بر روی زمین و وزن گذاشتن روی پا قوس کف پا از بین برود و کف پا صاف شود این نوع از نوع نرم صافی کف پا است و در صورتی که حتی در شرایطی که وزن روی پا گذاشته نمیشود و پا تماس با زمین ندارد قوس کف پا وجود نداشته باشد صافی کف پا از نوع سخت یا ریجید است.

 

آیا در افراد دچار صافی کف پا استفاده از کفی یا کفش ضرورت دارد؟

همانگونه که گفته شد 15 الی 20 درصد بزرگسالان دچار صافی کف پا میباشند و اغلب این افراد درد و علائمی ندارند و لذا صافی کف پا را نمیتوان بیماری حساب کرد و استفاده از کفی طبی (Molded Orthosis) و کفش طبی (Orthopedic shoes) در دوران کودکی و برای سال های متمادی نشان داده شده است که در ایجاد قوس طولی کف پا و در برطرف شدن صافی کف پا موثر است ولی ضرورت ندارد .خصوصا در قبل از 3 سالگی یعنی از بدو تولد تا این سن فقط در کودکانی که زمینه خانوادگی صافی کف پا دارند توصیه شده است در سایر موارد بعد از سن 3 سالگی استفاده از کفی ها (longitudinal arch support ) و کفش های طبی (Medical shoes) مفید میباشد.