یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

انواع استئوتومی ها کدام اند؟

جراحی زانو برای اصلاح بدشکلی ها بصورت زانو پرانتزی و زانوی ایکس و در اطراف مفصل هیپ یا لگن یل در بالای مفصل هیپ یا در استخوان لگن و ایلیاک است

انواع استئوتومی ها کدام اند؟

به طور کلی استئوتومی ها را می توان به عنوان ذیل طبقه بندی کرد:

استئوتومی های اصلاحی یا Corrective osteotomy : برای مثال در جراحی زانو برای اصلاح بدشکلی ها بصورت زانو پرانتزی یا ژنوواروم (Genovarum) و زانوی ایکس یا ژنووالگوم (Genovalgum) به کار می رود. مثال دیگر استئوتومی اصلاحی ، استئوتومی انگشت شصت پا و متاتارس اول برای اصلاح دفرمیته ی قوز شست پا و یا اصطلاحا هالوكس والگوس (Hallux Valgus) است. مورد دیگر استئوتومی اصلاحی در اطراف مفصل هیپ یا لگن است که می تواند در بالای مفصل هیپ یا در استخوان لگن و ایلیاک (Iliac osteotomy) انجام شود و یا اینکه در زیر مفصل و در پروکسیمال استخوان ران (Proximal femoral osteotomy) انجام شود.