یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

چگونه میتوان از تکنولوژی نانو برای پیش گیری از عفونت در تعویض مفصل استفاده کرد؟

با استفاده از فناوری نانو میتوان در سطح ایمپلنت ها یا پروتز های مورد استفاده در ارتوپدی و تعویض مفصل تغییراتی ایجاد نمود که این کار نیازمند یک پزشک متخصص ارتوپدی است

چگونه میتوان از تکنولوژی نانو برای پیش گیری از عفونت در تعویض مفصل استفاده کرد؟

همانگونه که اشاره شد با استفاده از فناوری نانو میتوان در سطح ایمپلنت ها یا پروتز های مورد استفاده در ارتوپدی و تعویض مفصل تغییراتی ایجاد نمود

که مانع از چسبندگی (Adhesion) باکتری ها و میکروب ها موسوم به ادهِژِن باکتری ها شد. به علاوه با استفاده از این فناوری میتوان مانع از تشکیل بیوفیلم (Biofilm) ناشی از باتری ها در سطح ایمپلنت یا پروتز در تعویض مفاصل شد و به این طرق عملا پیشگیری از عفونت ناشی از عمل جراحی تعویض مفصل یا پروتز اتفاق می افتد. همچنین با استفاده مهندسی ژنتیک و تغییراتی که روی ژن های میکرواورگانیسم ها (Microorganism) و باکتری ها داده میشود میتوان خاصیت بیماری زایی و عفونت زایی آن ها را از بین برد.