یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

درن چیست؟

درن وسیله ای است که دکتر ارتوپد و جراح مفصل و پزشک ارتوپد برای تخلیه ترشحات موجود در محل مورد عمل جراحی مورد استفاده قرار میدهدند

درن چیست؟

درن وسیله ای است که دکتر ارتوپد و جراح مفصل

و سایر جراحان برای تخلیه ترشحات موجود در محل مورد عمل جراحی مورد استفاده قرار میدهدند و آن را در حین عمل جراحی در مفصل زانو و سایر نقاط مورد جراحی قرار میدهند و به کمک آن از تجمع ترشحات در محل جراحی جلوگیری میکنند و به اصطلاح درناژ (Drainage) صورت میگیرد.