یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

نانوتكنولوژی چیست؟

نانوتکنولوژی یا فناوری نانو رشتهی جدیدی است که در ارتوپدی و آرتروپلاستی و عمل های جراحی تعویض مفصل هیپ و زانو کاربرد دارد

نانوتكنولوژی چیست؟

نانوتکنولوژی یا فناوری نانو شاخه ای از علوم و تحقیقات است که بر روی مواد بیولوژیک و غیر بیولوژیک در ابعاد نانو بررسی ها و تحقیقات و کارها انجام میشود.

جهت درک بهتر فناوری نانو باید بدانیم که ابعاد نانو در چه حدودی است . یک نانو متر عبارت است از یک میلیاردم متر یعنی .

جهت درک بهتر اندازه ی بعضی از مولکول ها و ترکیبات و عناصر حیاتی و یا غیر حیاتی در ابعاد نانو میتواند کمک کننده باشد. برای مثال اغلب بسیاری از ویروس ها اندازه ای حدود 100 نانو متر دارند.

قطر یک تار مو حدود 40000 نانو متر است و چند اتم در کنار هم به اندازه ی یک نانو متر اندازه دارند ، یعنی ابعاد در حدود اتمی محسوب میشود.

رشته ی نانو تکنولوژی جزو رشته های علمی نسبتا نوین است و با سرعت خارق العاده ای در حال پیشرفت میباشند و محققان و دانشمندان در این رشته به مهندسی در ابعاد نانو مشغول هستند که این رشته در ارتوپدی کاربرد بسیار دارد.