یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

سیاتیک چیست؟

سیاتیک یا درد سیاتیک عبارت است از دردی که در اندام تهتانی (معمولا در ناحیه ساق پا) حس می شود و توسط تزریق ژل در کمر ، تزریق ژل در دیسک کمر و تزریق ژل در سیاتیک انجام میشود

سیاتیک چیست؟

سیاتیک یا درد سیاتیک عبارت است از دردی که در اندام تحتانی (معمولا در ناحیه ساق پا) حس می شود

و علت این درد مربوط به درگیری و تحریک عصب سیاتیک است (Sciatic nerve) که عصب بزرگی است که از ناحیه کمر منشا می گیرد و از ناحیه باسن به پشت ران و بعد به زانو ، ساق پا و شاخه های آن تا مچ پا و کف پا ادامه دارد و هرگونه دردی در این مسیر اصطلاحا درد سیاتیک (Sciatica) نامیده می شود.

سیاتیک عملا یک علامت یا سمپتوم (symptom) است و بیماری محسوب نمی شود و بیماری ها و عللی که زمینه ساز درد سیاتیک می شوند متعدد هستند و مهم ترین آنها عبارتست از هرني يا فتق ديسك لومبار یا کمر (Lumbar herniated disc) ، بيماري دژنراتيو ديسك (Degenerative disc disease) ، لغزندگی مهره ، تنگي كانال نخاع لومبار یا کمر (Lumbar spinal stenosis) و سندرم پيريفرميس (Piriformis syndrome) .