یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20، دوشنبه و چهارشنبه 20:30 الی 22

ترياد ويرشو چیست ؟

تفاوت های بین شیوع و نوع عارضه ی ترومبو آمبولی در تعویض مفصل یا آرتروپلاستی هیپ با زانو وجود دارد که پزشک جراح موظف است که در موارد آرتروپلاستی زانو نیز همانند آرتروپلاستی هیپ با توجه به ریسک فاکتور داروی آنتي كواگولان نیز استفاده بکند.

ترياد ويرشو چیست ؟

آقای ویرشو سالها قبل برای توضیح و توجیه لخته در عروق وریدی و سایر عروق تریادی را توضیح داده است

که هنوز هم در مباحث علمی به آن استناد میشود و این تریاد شامل سه جزء است استاز وریدی (Stasis) ، آسیب جدار عروق یا اینتیما و بی حرکتی میباشد.

و برخی از محققین اعتقاد دارند که در آرتروپلاستی هیپ یا مفصل لگن با توجه به پوزیشنی که اندام در حین عمل جراحی در هر نوع اپروچی میگیرد آسیب اینتیما (Intimal jnjury) به عنوان ریسک فاکتور اصلی است و در تعویض مفصل یا آرتروپلاستی زانو عامل اصلی با توجه به بستن تورنیکه یا رگ بند و پوزیشن اندام که در فلکشن زیاد قرار میگیرد مربوط به استاز وریدی است و تفاوت های بین شیوع و نوع عارضه ی ترومبو آمبولی در تعویض مفصل یا آرتروپلاستی هیپ با زانو وجود دارد.

در ضمن امروزه اعتقاد بسیاری بر این است که داروهای ضد انعقاد یا آنتي كواگولان مورد استفاده بعد از عمل های جراحی آرتروپلاستی بیشتر در موارد آسیب اینتیما موثر است لذا در موارد عمل های جراحی آرتروپلاستی هیپ اثر بخشی آن بارزتر و مهم تر از عمل های جراحی آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو است چون عامل اصلی ابتلا به ترومبو آملبولی بعد از عمل جراحی بعد از عمل جراحی آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو را استاز وریدی میدانند از این جهت تاکید بیشتری به استفاده از دستگاه های کمپرس فشاری بر روی نسج و ماهیچه های دربرگیرنده ی ورید های ساق بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو است ولی باتوجه به جداول و گاید لاین های موجود پزشک جراح موظف است که در موارد آرتروپلاستی زانو نیز همانند آرتروپلاستی هیپ با توجه به ریسک فاکتور حداقل 5 داروی آنتي كواگولان نیز استفاده بکند.